BAN LÃNH ĐẠO

icon

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

KHỐI KINH DOANH

 

Công Ty CPĐT Tâm Real với 10 Phòng Kinh Doanh, với hơn 300 nhân sự.

Tâm Real tự hào là nơi phát triển sự nghiệp và cùng bạn hiện thực hóa ước mơ thành công.