Tuyển Dụng

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Là một doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực: Kinh doanh – Dịch vụ Bất động sản, Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Real luôn ưu tiên thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực – nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp.

 
Chính sách tuyển dụng của Tâm Real được xây dựng với mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh của Công ty, được thể hiện đồng bộ từ: chính sách tuyển dụng; đào tạo – phát triển; lương – thưởng – phúc lợi; các chế độ đãi ngộ; môi trường làm việc và phát triển văn hóa doanh nghiệp để giữ người giỏi, thu hút nhân tài. Mục tiêu chính là tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.
Xem chi tiết
ĐĂNG KÝ ứNG TUYỂN
*

(*) vui lòng không để trống ô nào

GỬI NGAY