Hé Mở Vùng Đất Phát Triển Mới Tại Thị Trường Bất Động Sản Khánh Hòa

Nhiều tín hiệu tích cực từ thực tiễn cho thấy, huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) sẽ là vùng đất phát triển mạnh về đô thị trong thời gian tới.

 

Ngày 12/7/2022, ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký Công văn số 4207/UBND-TH về việc chủ trương xây dựng đề án thành lập thị xã Diên Khánh và các phường thuộc thị xã Diên Khánh.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương xây dựng Đề án thành lập thị xã Diên Khánh và các phường thuộc thị xã Diên Khánh để huyện Diên Khánh có cơ sở triển khai xây dựng Đề án đảm bảo đúng quy định hiện hành và phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 09- NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21-3-2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23-2-2022 của Tỉnh ủy.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Diên Khánh xây dựng chi tiết Đề án thành lập thị xã Diên Khánh trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành; chịu trách nhiệm các nội dung về số liệu khi xây dựng Đề án.

Đồng thời, trong quá trình tổ chức lập quy hoạch thị xã Diên Khánh, đặc biệt tại khu vực thuộc các xã Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp và thị trấn Diên Khánh cần nghiên cứu lập quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Diên Khánh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Huyện Diên Khánh được định hướng phát triển ra sao?

Ngày 28/1/2022 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế.

Khánh Hòa sẽ là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu yêu cầu việc điều chỉnh không gian đô thị hợp lý, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương.

Trong đó, thành phố Nha Trang là đô thị hạt nhân; thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch - logistics; huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp; huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống; huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là các tiểu đô thị sinh thái núi rừng; huyện Trường Sa là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

Gần một tháng sau đó, vào ngày 21/2/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 533/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Diên Khánh.

Theo đó, quy hoạch đến năm 2030, huyện Diên Khánh có 21.949 ha đất nông nghiệp, giảm 6.104 ha so với hiện trạng năm 2020 (28.053 ha).

Song song với đó, diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng từ 5.459 ha (năm 2020) lên 12.356 ha (năm 2030).

Trong đó, diện tích đất ở đô thị tăng mạnh từ 102 ha (năm 2020) lên 1.317 ha (năm 2030). Đồng thời, diện tích đất thương mại, dịch vụ tăng từ 39 ha (năm 2020) lên 599 ha (năm 2030); diện tích đất khu công nghiệp được quy hoạch phát triển mới đến năm 2030 là 667 ha;…

Xét về khu chức năng, diện tích đất đô thị tăng mạnh từ 390 ha (năm 2020) lên 11.107 ha (năm 2030).

Đặc biệt, diện tích quy hoạch phát triển mới đối với khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) đến năm 2030 là 1.547 ha; khu dân cư nông thôn là 1.932 ha; khu thương mại dịch vụ là 157 ha; khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn là 792 ha;…

 

Lê Phước Bình - Cafeland.vn

Để lại Đánh giá

Email của bạn sẽ được giữ kín, các trường cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *

Tin liên quan

Chọn bài viết hiển thị
Tâm Real tại Lễ vinh danh nghề Môi giới BĐS 2022

Phùng Hồng Minh

Thứ Tư, 27 Tháng Bảy 2022

Tâm Real tại Lễ vinh danh nghề Môi giới BĐS 2022
Hé mở vùng đất phát triển mới tại thị trường bất động sản Khánh Hòa
Chỉnh sửa ảnh liên kết